Volg ons op

Contact 

Algemeen

info@rksvheer.nl

Jeugdzaken

jeugd@rksvheer.nl

Secretariaat

secretariaat@rksvheer.nl
Laan in den Drink 4
6226 HD Maastricht

Thei Verstappen | 06-42635525
Jos Pappers

Wedstrijdsecretariaat

wedstrijdzaken@rksvheer.nl
Thei Verstappen | 06-42635525

Toernooicommissie

toernooien@rksvheer.nl

Sponsoring

sponsoring@rksvheer.nl

Kantine

Laan in den Drink 4
6226 HD Maastricht
043-363 4485

Kaderfuncties en adressen

De bestuurssamenstelling van RKSV Heer sinds de ledenvergadering van 17 december 2018.

 
R. Koenen voorzitter  
J. Pappers vice-voorzitter en waarnemend secretaris  
G. Stallenberg penningmeester  
M. v.d. Boorn technische zaken  
A. Leclaire onderhoud vastgoed/lagere elftallen  
P. Nols jeudgzaken  
D. Martens-Ploemen kantinecommissie en sponsoring  

 

hoofdsponsors

subsponsors

co-sponsors