realisatie nexxite
Volg ons op

Contact 

Algemeen

info@rksvheer.nl

Jeugdzaken

jeugd@rksvheer.nl

Secretariaat

secretariaat@rksvheer.nl
Scheynersgaard 49
6227 GS Maastricht

Wedstrijdsecretariaat

wedstrijdzaken@rksvheer.nl
Senioren: Ed Albertz | 06-53221800
Jeugd: Thei Verstappen | 06-42635525

Toernooicommissie

toernooien@rksvheer.nl

Kantine

Laan in den Drink 4
6226 HD Maastricht
043-363 4485

Kaderfuncties en adressen

De bestuurssamenstelling van RKSV Heer sinds de ledenvergadering van 23 november 2015.

 
R. Koenen voorzitter  
G. Stallenberg penningmeester  
E. Albertz secretaris  
M. v.d. Boorn technische zaken  
A. Leclaire onderhoud vastgoed/lagere elftallen  
P. Nols jeudgzaken  
D. Ploemen sponsoring