realisatie nexxite
Volg ons op

Inschrijfformulier 

Vul onderstaande velden volledig in en stuur 1 recente pasfoto (alleen spelers vanaf 10 jaar) naar:
Secretariaat RKSV Heer
Scheynersgaard 49
6227 GS Maastricht

jeugdlid <14 jr (€ 95) jeugdlid 14-18 jr (€ 100)
seniorenlid (€ 150) veteraan (€ 110)
steunend lid (€ 50) vrijwilliger
G-team (€ 110)

Man Vrouw

Paspoort ID Kaart Rijbewijs

1 termijn 2 termijnen 5 termijnen

gaat akkoord met automatische incasso
gaat niet akkoord met automatische incasso

*Indien u akkoord gaat met het verlenen van een automatische incasso verleent u hierbij tot wederopzegging machtiging aan RKSV Heer om de contributie af te schrijven van de opgegeven bankrekening. Tevens verklaart deze bekend te zijn en akkoord te gaan met de inhoud van het document "Richtlijnen met betrekking tot betaling contributie, boetes KNVB en overschrijvingen" zoals vermeld op onze website. Afmelding dient altijd te verlopen via het secretariaat (schriftelijk of per mail), afmelding bij leiders of bestuursleden is niet voldoende!