• 24 oktober algemene ledenvergadering

  6 okt 2022
 • Op 24 oktober om 19.30 uur wordt onze jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden.
  Wij nodigen alle leden van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

  Er moeten een aantal beslissingen worden genomen tijdens deze ledenvergadering dus we hopen op een grote opkomst.

   

   

  De agenda voor de vergadering is als volgt:

  • Opening vergadering
  • Notulen vorige vergadering
  • Eventuele ingekomen stukken
  • Mededelingen door het bestuur
  • Algemeen jaarverslag door de voorzitter
  • Financieel verslag penningsmeester a.i.
  • Nieuw contributie voorstel en wijze van inning
  • Verkiezing kascommissie
  • Verkiezing bestuursleden
  • Voorstel erelid (-en)
  • Verslag technische commisie
  • Verslag jeugdcommissie
  • Verslag sponsorcommissie
  • Rondvraag
  • Sluiting vergadering

   

  Let op: de ledenvergadering is alleen voor onze leden. Niet-leden kunnen deze avond dus geen gebruik maken van onze kantine.