• 24 mei 2024
 • VERTROUWENSPERSOON RKSV Heer

  Iedereen moet kunnen voetballen in een veilige omgeving. Wanneer jij op onze voetbalclub gevoelens van onveiligheid ervaart, bijvoorbeeld door ongewenste aanrakingen of opmerkingen, heb jij altijd het recht om ‘nee’ te zeggen. Dat kan een moeilijke stap zijn. Weet daarom dat je voor hulp altijd terecht kan bij de vertrouwenscontactpersoon. Binnen onze vereniging is de vertrouwenspersoon Tanja Dohmen (emailadres tanjadohmen@ziggo.nl

  Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?

  Een vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt bij situaties van seksuele intimidatie binnen een vereniging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Voortdurende opmerkingen met een seksueel karakter;
  • Ongewenste aanrakingen
  • Aanranding;
  • Verkrachting;
  • Seksueel misbruik.

  Wanneer iemand dit overkomt, blijft diegene vaak achter met veel vragen en emoties. Deze vertrouwenscontactpersoon kan dan helpen door te luisteren. Contact opnemen kan anoniem en informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

  Een traject met een vertrouwenscontactpersoon ziet er als volgt uit:

  • De vertrouwenscontactpersoon probeert er samen met de melder achter te komen wat diegene graag zou willen zien gebeuren.
  • Vanuit een melding informeert de vertrouwenscontactpersoon over mogelijke vervolgstappen.
  • Daarnaast verzorgt de vertrouwenscontactpersoon de procesbegeleiding en adviseert de betrokken vereniging.
  • Een vertrouwenscontactpersoon kan een melder ook koppelen aan een vertrouwenspersoon. Het verschil tussen deze twee rollen is dat een vertrouwenscontactpersoon alleen de beginfase van een traject verzorgt. Wil jij graag tijdens het hele proces iemand aan je zijde hebben die je begeleidt en waarbij je kan leunen op kennis van zaken, vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid? Dan kan een vertrouwenspersoon voor de lange termijn deze rol op zich nemen.

  Discriminatie, pesten en verbale intimidatie

  Grensoverschrijdend gedrag heeft niet altijd een seksueel karakter. Ook verbale intimidatie en machtsmisbruik kunnen voorkomen en een grote impact hebben op personen en verenigingen. Daarnaast gaan mensen die zich schuldig maken aan discriminatie ook een duidelijke grens over. Ook voor deze vormen van gedrag is geen plek op de voetbalvelden. Herken jij dit, omdat jij of je club er zelf mee te maken hebt? Wij willen we je als club graag bijstaan om dit gedrag een halt toe te roepen.

  Contactmogelijkheden:

  Club vertrouwenspersoon: Tanja Dohmen, Koning Zwentiboldstraat 43 6226 AK  Maastricht +31629066498

  Wanneer je (anoniem) melding wil maken van seksuele intimidatie bij de KNVB
  Vertrouwenscontactpersoon KNVB
  vcp@knvb.nl / 06 57 11 45 63

  Wanneer je melding wil maken van agressie, discriminatie of machtsmisbruik:

  Meldpunt Klachten/Wanordelijkheden | KNVB

  Wanneer je buiten de KNVB (anoniem) melding wil maken van grensoverschrijdend gedrag of wanneer je beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag
  Centrum Veilige Sport
  centrumveiligesport@nocnsf.nl / 0900 202 55 90