• Wisseling functies

  28 mrt 2024
 • Beste leden, ouders en anderzijds betrokkenen,

  Langs deze weg wil ik jullie mededelen dat Enrico van Ginneken na dit seizoen zijn functie als Hoofd Jeugdopleidingen (HJO) zal neerleggen. Tijdens diverse gesprekken met Enrico is gebleken dat zijn voorkeur uitgaat naar een functie op het veld met een eigen ploeg. Dit in tegenstelling tot de functie van HJO waarbij het grote (organisatorische) plaatje op de eerste plaats staat.

  Enrico zal de club derhalve gaan verlaten voor nu, maar we hopen in de toekomst elkaar weer te vinden. We bedanken Enrico bij deze al voor zijn geleverde inzet als HJO van onze club.

  Ook het bestuurslid Jeugdzaken Jo Stallinga zal terugtreden uit zijn functie. Jo zal, vanuit het bestuur, invulling gaan geven aan de commissie sponsoring. Jo blijft derhalve lid van het bestuur van onze club. Uiteraard wensen we Jo heel veel succes in deze nieuwe rol waarvan we zeker zijn dat deze hem op het lijf is geschreven. De jeugdcommissie zal tijdelijk de vrijgekomen functie van Jo overnemen.

  De laatste maanden is er hard gewerkt aan een nieuw visieplan voor de club waar ook de jeugdopleiding onderdeel van uitmaakt. Er zal, conform het visieplan, gezocht gaan worden naar een nieuwe verantwoordelijke persoon voor de jeugdopleiding die de opleiding Voetbalkadercoach(VKC) van de KNVB heeft afgerond of wil doorlopen en zich vooral gaat richten op de voetbalinhoudelijke ontwikkeling van onze jeugdafdeling, de doorontwikkeling van trainers en coaches binnen de club en de uitvoering van het jeugdvoetbalbeleid. De VKC gaat deel uitmaken van Kerngroep Voetbal die erop gericht moet zijn zoveel mogelijk eigen talenten te ontwikkelen en door te laten stromen naar Heer 1.

  We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.

  Met sportieve groet,

  Namens het bestuur,

  Rob Hartmann

  Voorzitter RKSV Heer